לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

מהל"ב – מרכזי השכלה ולמידה בקהילה

קראתי ואני מאשר את התנאים