לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

מהל"ב – מרכזי השכלה ולמידה בקהילה

מרכז ידע


schemasAssets/asGilrach/images/OAIGQU0.jpg

תיאורית ארגונית


schemasAssets/asGilrach/images/OAIGQU0.jpg

פסיכולוגיה

  פסיכולוגיה התפתחותית פסיכולוגיה חברתית פסיכולוגיה חינוכית בריאות הנפש והפרעות נפשיות הורות  


schemasAssets/asGilrach/images/OAIGQU0.jpg

סוציולוגיה

  הון חברתי הון תרבותי הדרה כינון הזהות מגדר קהילה החברה המודרנית  


schemasAssets/asGilrach/images/OAIGQU0.jpg

חינוך ופיתוח במדינות העולם השלישי

  אוכלוסיות ייחודיות:  מחוננים   בעלי מוגבלויות: לקויי למידה לקות שכלית והתפתחותית הרצף האוטיסטי מוגבלויות פיסות   ילדים ובני נוער ...


schemasAssets/asGilrach/images/OAIGQU0.jpg

חינוך לאורך החיים

  חינוך בגיל הרך חינוך משלים בני נוער בני הגיל השלישי  


schemasAssets/asGilrach/images/OAIGQU0.jpg

תהליכי למידה

  מוטיבציה יחס לומד - מלמד דיאלוג אסטרטגיות הוראה ולמידה מורה תהליכי למידה סיבה חינוך אקדמי חברתי ורגשי טכנולוגיה ולמידה  


schemasAssets/asGilrach/images/OAIGQU0.jpg

קוריקולום ומקצועות לימוד

  אינטרדיסציפלינאריות אוריינות מתמטיקה מדעיים שפה שנייה חינוך אסתטי חינוך תעסוקתי  


schemasAssets/asGilrach/images/OAIGQU0.jpg

חינוך וחברה

  הון חברתי הון תרבות הדרה בחינוך חינוך ומגדר  


schemasAssets/asGilrach/images/OAIGQU0.jpg

תיאוריות החינוך

  הפדגוגיה הביקורתית קונסטרוקטיביזם פוסט –מודרניזם וחינוך ניאו-ליברליזם וחינוך פדגוגיה פמיניסטית תיאוריה ופרקטיקה