לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

מהל"ב – מרכזי השכלה ולמידה בקהילה

חזון וייעוד

המחלקה להתחנכות ולמידה מאמינה בחינוך ולמידה באמצעות מרכזי למידה, הפועלים בזירה קהילתית ובשותפות עם השחקנים הקהילתיים ובתי הספר. מרכזי הלמידה משתמשים בנכסים האישיים והפיזיים של הקהילה לטובת הקהילה, וזאת על מנת לפתח את ההון האנושי והחברתי, ובכך לחזק את החוסן הקהילתי והמוביליות החברתית.

המחלקה מקדמת הקמתם שלמרכזי למידה בחינוך המשלים לכל הגילאים במרכזים הקהילתיים של החברה למתנ“סים. זאת, במקצוענות, באיכות ובחדשנות, על ידי הטמעת ערכים של קבלת האחר, מימוש עצמי, מעורבות והתנדבות בקהילה.

המחלקה להתחנכות ולמידה היא גוף מקצועי מוביל בחברה למתנ“סים, הפועל לקידום הלמידה וההשכלה כערך, באמצעות מרכזי למידה, הפרוסים ברחבי הארץ, והמיועדים למגוון גילאים. המחלקה שמה לה למטרה להוביל פיתוח והטמעה של ידע, פרקטיקות וכלים קהילתיים, במרכזי הלמידה, והיא פועלת בשותפויות המקדמות הישגיות לימודית ומוביליות חברתית.

מרכז הלמידה פועל במרחב המעודד העצמה אישית וחברתית. הדינמיקה של הצוות תורמת לקבוצת הלומדים ומבססת תחושה של משמעות, מחויבות ושייכות. צוות מרכז הלמידה מחויב להישגיות לימודית ולמעורבות חברתית של חניכיו, כאשר מטרת העל היא, שהלומד יהיה אדם פעיל, חקרן, בעל מסוגלות עצמית ואחריות אישית, מעורב ומתנדב בקהילה.

 

?>