לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

מהל"ב – מרכזי השכלה ולמידה בקהילה

על המחלקה

המציאות החברתית המשתנה בעולם ובישראל וההנחה שחינוך, השכלה ולמידה הם האמצעי לשינוי חברתי וכלכלי של קהילות היוו גורם משפיע להקמתה של המחלקה להתחנכות ולמידה בחברה למתנ"סים. התפיסה החינוכית והחברתית של המחלקה להתחנכות ולמידה דוגלת בחיזוק הערך של למידה לאורך החיים (Long Life Learning), "פדגוגיה חדשנית", שמותאמת לצורכי הלומדים במאה ה – 21, בסביבה חדשנית. הפעילות הלימודית והחברתית של המחלקה מונגשת למרכזים הקהילתיים ולפריפריה הגיאוגרפית, והיא מתקיימת בהמשך ליום הלימודים (חינוך משלים) ובחופשות, ברצף של גילאים (א'-יב'). 

המחלקה להתחנכות ולמידה פועלת במסגרת מרכזי למידה המשולבים בפעילות היומיומית של המרכזים הקהילתיים, המשלבים מתנדבים מהקהילה. העקרונות המנחים של פעילות הלמידה במרכזי הלמידה מבוססים על גישות חינוכיות בלתי-פורמאליות וגישות שמכתיבות את הרוח החינוכית הייחודית והגמישות המחשבתית, שיח דיאלוגי וראייה הוליסטית של הלומד ומשפחתו בקהילה. עקרון מנחה בפעילות הלמידה הוא אמונה בלתי מעורערת ביכולת של כל לומד/ת "כל אחד יכול" ללמוד, הנתמכת גם באמצעות מסגרת למידה של קבוצה קטנה. עקרונות הפעולה של הגישות הללו מעניקים ללומד מעמד ומשקל בתהליך החינוכי, המתורגמים להעצמה אישית ו"להכוונה עצמית בלמידה"(self-regulated learning). הפעילות החברתית במרכזי הלמידה כוללת פעילויות העשרה, התנדבות בקהילה כערך, למשל, "כל לומד מלמד" (לימודי ואו/ חברתי), ופעילויות לחיזוק הזהות והשייכות של הלומדים לקהילה.

קהל היעד העיקרי של מרכזי הלמידה הנו כלל הילדים, בני הנוער מהחברה היהודית והערבית, בישובים בהם פועלים המרכזים הקהילתיים ובבתי ספר. במרכז הלמידה פועלות מגוון של תכניות למידה רב תחומיות, שמאפשרות שוויון הזדמנויות לימודי ומענה לצרכים הייחודיים של כל ילד/ה, נער/ה, בתחומי למידה: בשפה, מתמטיקה ומדעים, זכאות לתעודת בגרות איכותית, הכנה לפסיכומטרי והכוונה לאקדמיה. בנוסף, תכנית להשלמת השכלה למבוגרים, שמטרתה שילוב נשים וגברים בעולם התעסוקה.   

הייחוד המקצועי-פדגוגי של המחלקה להתחנכות ולמידה הוא בפיתוח מודלים ותכניות לימודים, מערכי הדרכה בתחום החברתי המוטמעים במרכזי הלמידה. צוות מנחי המחלקה מנחה את ההשתלמויות המחוזיות והמקומיות יחד עם היותו צוות לומד ומתחדש. תכני הלמידה מותאמים לקהילות ולאוכלוסיות ייחודיות, ולגילאי הלומדים. במסגרת פעילותה מקיימת המחלקה להתחנכות ולמידה שותפויות מקצועיות וכספיות עם משרדי ממשלה, המועצה להשכלה גבוהה, קרנות, רשויות מקומיות, מגזר עסקי עמותות ומרכזים קהילתיים.  

חינוך ולמידה בקהילה הם אחד מהמנופים המרכזיים להעצמה של קבוצות ויחידים. מרכזי הלמידה בקהילה מהווים תשתית לבינוי קהילה וחיזוק ההון החברתי, לחברה צודקת והומנית יותר, המחזקת את תחושת המחויבות המשמעותיות והשייכות של ילדים ובני נוער לקהילה.

 

הנחות יסוד 

כל אחד יכול
ההנחה של צוות מרכז הלמידה היא, שכל תלמיד יכול להצליח לצמצם פערי למידה. עיקרון זה חל גם על צמצום וביטול פערים לגבי הקשר בין הצלחה והישגים לבין אזור מגורים גיאוגרפי (מרכז לעומת פריפריה). האמונה בעיקרון של “כל אחד יכול“ מתבססת על היכולת לצמצם פערים באמצעות תמיכה לימודית וחברתית, הכוללת: הנעה (מוטיבציה), נחישות וחשיבה תוצאתית. בתהליך זה מוגדרים יעדי למידה מדידים ומאתגרים התחומים בזמן. בנוסף לכך, תהליך זה מלווה בשיתוף ההורים, בתהליכי הנעה כוללניים, אישיים וחברתיים, ובהסכמה הדדית בין הלומדים לצוות מרכז הלמידה בכל הקשור להגדרת המטרות ולהשגת היעדים.

כל לומד מלמד
התפיסה החינוכית של מרכז הלמידה דוגלת בהעצמה של הלומד באמצעות יציאה מהגבולות המצומצמים של ה“אני הלומד“ אל מרחב האפשרויות של “אני בקהילה“. לכן, התפיסה המנחה עיקרון זה היא, של כל לומד יש חוזקות אישיות (לימודיות/חברתיות) בתחומי עניין מגוונים, המאפשרים לו להיות מעורב בקהילה במגוון תחומים. הלומדים מתנדבים ומספקים עזרה לאחרים ובו בזמן רוכשים מיומנויות חדשות. אלה מחזקים את תחושת המשמעותיות של כל לומד במרכז הלמידה.

דיאלוג בונה ידע
דיאלוג הוא שיח משמעותי שהלומדים לוקחים בו חלק, מזמינים זה את זה לשתף בידע ולרכוש ידע. הדיאלוג מבוסס על התפיסה, שהידע מתהווה תוך כדי דיון וליבון משותף של משמעויות. הדיאלוג מעודד לעצור, לבחון תפיסות עולם, להתבונן במתרחש ביחס לאבני הדרך ללמידה משמעותית, לברר רעיון מאתגר, לשאול שאלות מסקרנות, לשקף היבטים שונים ולתת משמעות לדברים. הדיאלוג המתמיד בין מורה ללומדים ובין הלומדים לבין עצמם יוצר תשתית משמעותית לפיתוח אמון הדדי ביניהם, המחזק את תחושת המסוגלות, האוטונומיה והשייכות לקבוצה.

לכידות וסולידריות קבוצתית
קבוצת הלומדים מהווה עבור הלומד קבוצת תמיכה, מסגרת חברתית להשתייכות תומכת ומשתפת. תחושת הסולידריות מחזקת את תחושת השייכות והמחויבות לקבוצה ולמרכז הלמידה ומקנה משמעות לכל הלומדים.

ערכים מנחים בקידום חינוך ולמידה בקהילה
הערכים המנחים את מרכזי הלמידה באים לידי ביטוי בערוצי הפעילות השונים של הלומדים. ערכים אלה מהווים מצפן חינוכי-חברתי לכלל צוותי מרכזי הלמידה הפועלים בקהילה.

מוביליות חברתית
מרכז הלמידה בקהילה מהווה מסגרת לימודית וחברתית אשר מכירה בפערים הקיימים בין אוכלוסיות שונות, אך יחד עם זאת פועלת לשם מתן מענה אישי וקבוצתי ללומדים. מרכז הלמידה מהווה מסגרת למימוש הפוטנציאל האישי של כל לומד, הקטנת הפערים והגדלת המוביליות החברתית-כלכלית של כל משתתף, כאזרח לעתיד לבוא.

שיתוף והשתתפות
השיתוף וההשתתפות הפעילה של הלומדים והקבוצה במרכז הלמידה באים לידי ביטוי בנטילת תפקיד, בלקיחת חלק בפעילויות שונות ובשיתוף במסרים אישיים. טיפוח היכולת לשתף במסרים אישיים ולהשתתף באופן פעיל בקבוצה ובכיתה תורם להתפתחותם של חברי הקבוצה במגוון היבטים: בהיבט של הבעה אישית: מתן ביטוי לרגשות, לצרכים, לאמונות, למחשבות, לציפיות, לבקשות; בהיבט של עולם הידע: חשיפה לידע נרחב ולמגוון דעות ונקודות מבט; בהיבט החברתי-ערכי: מתן הזדמנות לברר ערכים, צרכים ועמדות תוך היכרות עם הזולת, בירור המייחד והמאחד בין החברים ושיפור התקשורת הבין-אישית. השותפות של הלומד במרכז הלמידה מבססת את תחושת היחד כמכפיל כוח, ואת תחושת הלכידות – “אני לא לבד“.

קבלת האחר
השונות בין הלומדים נתפסת כערך וכמשאב שיש לטפחו. עידוד השונות מאפשר לכל פרט במרכז הלמידה לתת ביטוי לייחודי שבו על כלל מרכיבי אישיותו, ובכללם יכולות חברתיות, אינטלקטואליות, רגשיות ופיזיות. ההכרה בייחוד שבכל לומד והבלטת נקודות החוזק שלו תורמות לדימוי אישי חיובי, מסייעות בגיבוש זהות אישית ומקדמות את מימוש הפוטנציאל האישי. לכך תורמת גם הגישה הרב-תרבותית הרווחת במרכזים הקהילתיים, שבהם פועלים מרכזי הלמידה, המניחה, שהאדם יכול להיות שותף בכמה הקשרים ומעגלים של זהויות ולנוע בחופשיות ביניהם. גישה זו דוגלת באוטונומיה חינוכית לכל קבוצה תרבותית, מתוך תפיסה יחסית, שלכל התרבויות יש ערך שווה ואין תרבות חשובה יותר.

בחירה
ערך הבחירה מאפשר לפרט ולקבוצת הלומדים להשפיע על מציאות החיים שלהם ולקדם תחושה של עוצמה ואופטימיות. הצטרפות מתוך בחירה אישית למרכז הלמידה משמרת את המוטיבציה ומעודדת נטילת אחריות. הבחירה יוצרת מחויבות למסגרת, לעשייה ולשותפות, הן לגבי תהליכים של למידה והן לגבי פעילות ומעורבות חברתית במרכז הלמידה ובקהילה.

מימוש עצמי
תפיסת המסוגלות העצמית של הלומד במרכז הלמידה באה לידי ביטוי בעידוד למעורבות לימודית וחברתית, ואלה מהווים מנוף מרכזי למימוש העצמי. מרכז הלמידה מאפשר לכל פרט להשתמש בכישורים הייחודיים לו (חוזקות) ולכן ההתנסות במעורבות חברתית מלווה בשיח אודות כוחותיו ויכולותיו של הלומד להתנהל בעולם. המעורבות של הלומד תורמת לגיבוש זהותו ומסייעת לו להיות מודע לנטיותיו, ליכולותיו, לערכיו, לעמדותיו ובה בעת להיות קשוב לאחר. המסוגלות של הלומד והמוטיבציה לפעול באופן עצמאי ובשיתוף פעולה עם אחרים תורמת להתפתחותו והעצמתו האישית, ומחזקת את תחושת המשמעותיות-מחויבות-שייכות הן למרכז הלמידה והן לקהילה.

מעורבות והתנדבות
מרכז הלמידה והקהילה מאפשרים לפרט ולקבוצה לבטא את עצמם במרחב הציבורי, ובכך הם תורמים להתפתחות ערכית של הלומדים כאזרחים (לעתיד) מעורבים, שותפים ואכפתיים. הבירור הערכי של הלומדים נע במרחב שבין צורכיהם כפרט לצורכי הקבוצה/הקהילה, בין ההכרה בערכים לבין מימושם הלכה למעשה. במסגרת של הלמידה והמעורבות החברתית במרכז הלמידה ובקהילה מתנסים הלומדים במילוי תפקיד למען הזולת והקהילה. לאור זאת, המעורבות של ילדים ובני נוער במרכז הלמידה ובחיי קהילתם מגבירה ומחזקת את תחושת אחריותם לגבי חובותיהם הן כלומדים והן כאזרחים צעירים ומעודדת התנדבות למען הקהילה במטרה לטפח תרבות קהילתית-ערכית.