לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

מהל"ב – מרכזי השכלה ולמידה בקהילה

אתרים שימושיים

למידה אחרת ורבגונית מבוססת על רפרטואר של ידע ומידע לסוגיו. האתרים שלפניכם עשויים לסייע  בגיוון דרכי ההוראה של המורים וכאמצעי ליצירת עניין ומגוון של הלמידה עבור התלמידים.