לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

מהל"ב – מרכזי השכלה ולמידה בקהילה

סיום שנת פעילות - תכנית השלמת השכלה

סיום שנת פעילות - תכנית השלמת השכלה

525 נשים מהמגזר הערבי והבדואי בכל רחבי הארץ, קיבלו בסיום שנה וחצי של לימודים, את תעודת גמר התיכון המיוחלת. בכך סיימו 12 שעות לימוד בהצלחה. התעודה פותחת עבורן דלת לעולם התעסוקה ולפיתוח אישי ומקצועי.
תכנית השלמת השכלה פועלת במספר מתנ"סים של החברה למתנ"סים הארצית, וחורטת על דגלה את ערך השילוב התעסוקתי של נשים וגברים, מתוך הבנה שהשילוב מוביל לחברה פחות מנוכרת, ויותר סבלנית. בנוסף, התכנית נותנת סיכוי טוב יותר להשתלב בעבודה איכותית, לשפר את רמת החיים, ולשמש מודל לחיקוי לילדים בכל הקשור לרכישת השכלה ולתפקוד במשפחה ובקהילה.

 

?>