תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.edu4all.org.il ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .
התכנית למצוינות
התכנית למצוינות
התכנית למצוינות
התכנית למצוינות