לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

רמלה - פעילות עם ילדים על הרצף האוטיסטי, תכנית מהל"ב

רמלה - פעילות עם ילדים על הרצף האוטיסטי, תכנית מהל"ב

 

תלמידי מרכז הלמידה חונכים את התלמידים על הרצף האוטיסטי מכיתת תקשורת בבית ספר מגשימים. הם מגיעים במהלך השנה לפעילויות משותפות סביב חגים.

גם ביום המעשים הטובים נערכת פעילות חברתית משותפת. בפורים תשע"ט תלמידי מרכז הלמידה עסקו ביחד עם חניכיהם ביצירה, חילקו להם משלוחי מנות והפעילו אותם בריקודים.