לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

SPACE - מידע נוסף

קהל היעד

בני נוער עולים עד 15 שנה בארץ, יוצאי הקהילה האתיופית (80% ממשתתפי התכנית), ובני נוער מכלל האוכלוסייה (20% ממשתתפי התכנית), שנבחרים בהמלצת מחלקת החינוך העירונית.

 

מטרת על של התכנית

"בוגר התוכנית יוכל לבחור באופן חופשי ומושכל את עתידו המקצועי, ובכך יזכה באפשרות למוביליות חברתית, לקידומו האישי ולקידום קהילת אתיופיה בישראל".

 

מטרות התכנית בתחום הלמידה

 • שיפור הישגים לימודיים של התלמידים
 • מעבר תלמידי חטיבת הביניים לתיכון עיוני/מדעי במסלול לבגרות
 • זכאות לתעודת בגרות איכותית
 • שינוי עמדות וחיזוק ערך הלמידה
 • טיפוח מוטיבציה חיובית ללמידה
 • צמצום תופעת הנשירה הסמויה והגלויה מבתי ספר

 

מטרות התכנית בתחום האישי והחברתי

 • חיזוק הזהות התרבותית והקהילתית
 • חיזוק תחושת המסוגלות האישית/חברתית
 • פעילות העשרה והרחבת עולם הידע של התלמידים
 • מעורבות בקהילה וחיזוק תחושת השייכות לחברה הישראלית
 • מעורבות הורים בפעילות התכנית
 • מעורבות והתנדבות בקהילה

 

ממשקים בהפעלת התוכנית

 • הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית
 • המחלקה להתחנכות ולמידה בחברה למתנ"סים
 • צוות המרכז הקהילתי/הישוב
 • נציגי הרשות המקומית על פי רוב מחלקת החינוך
 • הורי התלמיד

 

תוכן לימודי

 • החומר הנלמד מבוסס על תכנית הלימודים של משרד החינוך
 • בחטיבת הביניים - הדגש בלמידה הוא על שלושת מקצועות הליבה: לשון והבעה עברית, אנגלית ומתמטיקה.
 • בתיכון - מקצועות הלימוד מותאמים למבחני הבגרות שעליהם נבחנים התלמידים. תכנית הלמידה נבנית בשותפות ובתיאום מלא עם בתי הספר.
 • התלמידים המצטיינים לומדים בקבוצות נפרדות שמטרתן מיצוי הפוטנציאל הלימודי של כל לומד, באמצעות מערכי שיעור מותאמים.

 

פעילויות העשרה 

 • תכנים של העצמה אישית וקבוצתית 
 • טיפוח מחויבות למעגלים קהילתיים 
 • זהות ושייכות לחברה הישראלית 
 • קידום המוטיבציה לשירות משמעותי בצה"ל או לשירות לאומי 
 • פיתוח מיומנויות חברתיות וחינוכיות 
 • סיורים באקדמיה, בתי משפט, מוזיאונים 
 • פעילות פנאי איכותית 
 • אירוע סוף שנה

 

מידע נוסף 

 • מספר תלמידים בקבוצת לימוד: 6 – 9 תלמידים 
 • מספר שעות הלמידה לתלמיד בקבוצה - 4 שעות 
 • הרכב הקבוצה נקבע בהתאם למקצוע הלימוד והרמה הנדרשת של התלמידים 
 • מספר שבועות למידה בשנה: 28 – 30 שבועות (כולל מרתונים לימודיים בחופשות) 
 • מקום הפעילות: פעילות הלמידה מתקיימת בבית הספר 
 • שעות הפעילות: מהמשך ליום הלימודים 
 • פרק זמן של מפגש למידה: 90 דקות 
 • הזנה - ספק ההזנה פועל תחת הקריטריונים של משרד הבריאות, על-פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, בעל תעודת כשרות.

 

התכניות הפועלות במסגרת תכנית ספייס:

תכנית ברידג'ס (אנגלית מדוברת)
תכנית ברידג'ס של הפרויקט הלאומי משפרת את מיומנות האנגלית המדוברת במטרה ליצור קבוצה גדולה של תלמידים צעירים שמעבר לרכישת כלים לשיח שוטף באנגלית, גם מעמיקים את הקשר עם יהדות התפוצות על ידי תירגול שיח באנגלית עם תלמידים כמותם מעבר לים.

פרויקט תיאו"ד (תיעוד יהודי אתיופיה בדרכם לישראל)
התכנית הייחודית הזו ביזמת הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל נולדה במטרה להעלות את המודעות ולהפיץ את סיפור עלייתם של יהודי אתיופיה לישראל באמצעות כתיבת ספר תיעודי המשמר את מורשת יהדות אתיופיה והנצחת סיפוריהם האישיים של העולים מהדור הוותיק. לצד מטרה נעלה זו הוצבו מטרות להשפעה ישירה על התלמידים המשתתפים בו כגון הגברת תחושת השייכות והגאווה של המשתתפים בפרויקט, העמקת הקשר הבין דורי של התלמידים עם הוריהם ובני משפחותיהם, העלאת המסוגלות האוריינית דרך מיומנויות כתיבה.

תכנית מנהיגות
מדי שנה מתקיימת תכנית שמטרתה להכשיר נציגים משפיעים מתוך הקהילה ברמה העירונית על מנת להניע שינויים במישור החברתי והחינוכי. הנציגים מאותרים ומגובשים לקבוצה מלוכדת אשר עוברת הנחייה בנושאי מנהיגות ומעורבות בקהילה. עם סיום ההכשרה הנציגים מייצגים את הקהילה בועדות ההיגוי השונות, ותפקידם העיקרי הינו בייצוג וקידום צרכי הקהילה אל מול הארגונים החברתיים השונים אשר פועלים ביישובם. הפרויקט הלאומי פועל על מנת לקדם את כוח הנציגים גם ברמה הארצית.