לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

תכנית מצוינות בחברה הבדואית - מידע נוסף

קהל היעד

תלמידים מצטיינים, משכבות לימוד ט'-י"ב

 

מטרת על של התכנית

לצמצם פערים בין החברה הבדואית לבין האוכלוסייה הכללית בארץ, לשנות עמדות כלפי החברה הבדואית בקרב החברה הישראלית ולהיפך, ולפתח מנהיגות צעירה כמנוף לפיתוח קהילתי ברמה הכלל יישובית.

 

מטרות בתחום הלמידה

 • הגדלת מספר התלמידים הפונים להשכלה גבוהה.
 • הקניית כלים לתלמידים מצטיינים בחברה הבדואית להצלחה באקדמיה.
 • מניעת נשירה והשתלבות בתעסוקה.
 • הגדלת מספר התלמידים ברמת 4 ו-5 יח"ל במתמטיקה ואנגלית.
 • שיפור השליטה בשפה העברית המדוברת. 
 • פיתוח מיומנות של כתיבה אקדמית לתלמידי י"ב. 

 

מטרות בתחום האישי-חברתי 

 • פיתוח כישורים להובלה והנהגה חברתית- קהילתית. 
 • הגברת המוטיבציה של התלמידים למעורבות בחיי הקהילה ומובילות חברתית. 
 • הכשרה והכנה לצורך כניסה לאקדמיה. 
 • רכישת של כלים ומיומנויות להצלחה במגוון מסלולי לימוד במוסדות להשכלה גבוהה. 

 

מידע נוסף על התכנית 

הישגים: 

 • כ-900 בוגרים סיימו את התכנית, ו-80% מהבוגרים השתלבו במוסדות להשכלה גבוהה בהצלחה. 
 • בוגרי התכנית משולבים בשוק העבודה כרופאים, עובדים סוציאליים, מורים, יועצים ועוד. 
 • 100% מהתלמידים זכאים לתעודת בגרות מלאה. 
 • התכנית נחשבת לחוד החנית בישובים הבדואים ובעלת השפעה רבה על שינוי השיח בקהילה בנושאי הכרה בחשיבות ההשכלה האקדמית ואמונה ביכולת להיקלט במסלולים יוקרתיים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ. 
 • התכנית בנתה מנגנון מתפתח של מעורבות הורים בתכנית. 
 • בשנים האחרונות, התכנית פועלת מתוך ראייה קהילתית ומשלבת פעילות משותפת של תלמידים מבתי ספר ובין משפחות, משבטים שונים בקהילה. מפגשים אלו הם תוצר ישיר של פעילות התכנית והם מאפשרים יצירת דיאלוג חיובי, הפרייה הדדית ושיתופי פעולה בין כל השותפים בקהילה. 
 • כל תלמידי התכנית מתנדבים בקהילה ברמה פרטנית או קבוצתית, כתוצאה משילוב נושא ההתנדבות כמרכיב חובה בתכנית.