לוגו

מהל”ב (מרכז השכלה ולמידה בקהילה)

חוברות הדרכה למנחים, רכזים ומורים

הרציונל שעומד מאחורי חוברות ההדרכה מעוגן בתפיסה שגוף ידע מקצועי פועל על בסיס תיאוריות חינוכיות ופרקטיקות פדגוגיות, המשמשות כאבני דרך מקצועיות לכלל צוותי התכניות. חוברות ההדרכה מהוות כלי עזר של ידע פדגוגי מבוסס המותאם לצורכי הלמידה והפעילות החברתית של המשתתפים במסגרת הפעילות של מגוון תכניות המחלקה.