לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

מהל"ב עד הבית אנגלית - للغة انجليزية (תיכון)

לומדים מרחוק מרגישים קרוב

16:00 אנגלית מדוברת כיתות ט-י
16:00 אנגלית מדוברת כיתות ט-י"א
16:00 אנגלית מדוברת כיתות ט-י
16:00 אנגלית מדוברת כיתות ט-י"א