לוגו

מהל”ב (מרכז השכלה ולמידה בקהילה)

פרויקט קהילתי במסגרת תכנית המעטפת לשרות אזרחי מענא

פרויקט קהילתי במסגרת תכנית המעטפת לשרות אזרחי מענא

קבוצת ג'וליס - 25 צעירות בשרות האזרחי בנות היישוב פתחו פרויקט במסגרת תכנית המעטפת - "רקמת החיים". הפרויקט נועד להנצחת החללים שנפלו במערכות ישראל ובפעולות האיבה מבני העדה הדרוזית בני היישוב ג'וליס.

קדמו לכך מפגשים מרגשים של המתנדבות עם משפחות השכול והם החליטו יחד לשמר את הזיכרון של הנופלים.

כל אחת ממשפחת השכול קבלה בדים עליהם הביעו בציור, בכתיבת הגיג או בכול דרך יצירתית את הרגשות שלהם. גם המתנדבות שתפו את הרגשות והתחושות שלהם על בד נוסף.

הבדים של משפחות השכול ושל המתנדבות נרקמו לתמונה אחת גדולה שהוצגה באירוע הזיכרון היישובי בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולת האיבה.

הפרויקט בשיתוף המשפחות השכולות ביישוב, מתנ"ס ג'וליס ועמותת בת עמי.