לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

schemasAssets/asGilrach/images/OAIGQU0.jpg

פסיכולוגיה והתפתחות לאורך החיים

  הגיל הרך ילדים ונוער הורות קשישים חוסן הפרעות נפשיות ובריאות הנפש לקויות שכליות רצף אוטיסטי ולקויות למידה  


schemasAssets/asGilrach/images/OAIGQU0.jpg

ניהול והתנהגות ארגונית

  אחריות תאגידית ארגוני המגזר הציבורי הון חברתי ארגוני למידה ארגונית מלכ"רים תיאוריות ארגוניות  


schemasAssets/asGilrach/images/OAIGQU0.jpg

חינוך


schemasAssets/asGilrach/images/OAIGQU0.jpg

חברה, תרבות וקהילה

  הון חברתי הון תרבותי התנדבות ואקטיביזם חברתי כינון זהויות נוער בסיכון קהילה שילוב והדרה תרבות הנוער