לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

עברית לילדי גן והורים עולים

עברית לילדי גן והורים עולים

התכנית לילדי גן והורים עולים היא יוזמה של אגף לקליטת תלמידים עולים במשרד החינוך. זו השנה הראשונה שהחברה למתנ"סים מפעילה את התכנית במרכזים הקהילתיים, כפיילוט ב-5 יישובים, 2 קבוצות (9 ילדים ו-9 הורים בכל קבוצה). התכנית מיועדת לילדים והורים שעלו לישראל החל מתאריך 1.1.2017. הפעילות בתכנית כוללת למידה חווייתית של השפה העברית באמצעות משחקים, ספרים, פעילויות יצירה, הצגות ילדים, שעת סיפור ועוד. תכנית זו מהווה הזדמנות לשותפות של ילדים והורים בלמידה של השפה העברית ובחוויה ערכית וחברתית, השונה באופן מהותי משגרת חייהם בבית ובגן הילדים. במסגרת הפעילות הקבוצתית הילדים וההורים פוגשים ילדים ומבוגרים חדשים, ומתנסים בלמידה חווייתית וחברתית, ופעילויות, המזמנות אינטראקציות רבות ומגוונות. אלה תורמים לשילובם בקהילה ולעתיד לבוא למעורבותם בלמידה של ילדיהם.

השפה היא אחת מאבני היסוד של החיים בחברה אנושית ולכן השליטה בקריאה ובכתיבה חיונית להשתלבות ותקינה בחברה אוריינית. ילדים רוכשים שפה באמצעות השתתפות באירועי שיח משמעותיים ותקשורת עם מבוגרים ועם ילדים אחרים בסביבתם. פעילות שכזו תורמת לפיתוח עמדות חיוביות של ילדים והורים עולים כלפי השפה הכתובה, הדבורה וגם הלא-מילולית, התורמים להעצמת אמונתם של הילדים (בפרט) לגבי יכולת הלמידה שלהם. שליטה במיומנויות אורייניות בגיל הגן תורמת גם להישגים גבוהים ברכישת הקריאה והכתיבה בכיתות היסוד ובהבנת הנקרא בכיתות הגבוהות יותר של השפה העברית. בנוסף, להוראה המוקדמת של שפה שנייה-עברית, לילדים בגיל הגן יש יתרון וזאת בשל ההזדמנויות הרבות להיחשף לשפה, להשתמש בידע ולחזקו על ידי למידה פורמלית ובלתי פורמלית המתאפשרת הן באמצעות הפעילות והן באמצעות החשיפה לאינטראקציות בקהילה במרכזים הקהילתיים.