לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

ספייס - SPACE

ספייס - SPACE

תכנית ספייס (SPACE, School Performance and Community Empowerment), תכנית לסיוע לימודי של הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל בע"מ (The National Project for the Ethiopian Community in Israel) לתלמידי חטיבת ביניים ותיכון (ז-י"ב), יוצאי הקהילה. התכנית פועלת החל משנת 2004 בפריסה ארצית. הפרויקט הינו פרי יוזמה משותפת של ממשלת ישראל, פדרציות יהודיות בתפוצות ונציגות הקהילה האתיופית בישראל, המאגדת תחת קורת גג אחת את משרדי הממשלה (חינוך, קליטה ואוצר), איחוד הקהילות היהודיות של צפון אמריקה (JFNA), הסוכנות היהודית לארץ ישראל (JAFI), ג'וינט ישראל (JDC Israel) וקרן היסוד- המגבית המאוחדת לישראל, ונציגות קהילת יוצאי אתיופיה. מטרת העל של הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל (ENP) היא להביא לשילוב בני הנוער המשתתפים בתכנית בחברה הישראלית.  

החל משנת 2005, החברה למתנ"סים מפעילה את תכנית SPACE תחת חסותה של המחלקה להתחנכות ולמידה. ה"אני מאמין" החינוכי של המחלקה הוא שיש לאפשר לכל לומד הזדמנות למצות את הפוטנציאל הלימודי והאישי, יחד עם מתן ביטוי לייחודיות החברתית והקהילתית. התכנית כוללת סיוע לימודי, העשרה והעצמה חברתית לבני נוער בגילאי ז'-י"ב. הסיוע הלימודי בתכנית ניתן לאחר יום הלימודים ובמסגרתו מקבלים התלמידים 4 שעות תגבור לימודי במקצועות ליבה (שפה, מתמטיקה ואנגלית). הלמידה מתקיימת בקבוצות לימוד קטנות על מנת לתת מענה אישי ולימודי ללומדים. התכנית שמה דגש על מענה לימודי דיפרנציאלי לצורכי הלמידה של התלמידים הניגשים לבחינות בגרות, המתואם עם תכנית הלימודים של בתי הספר. לבני הנוער ניתן ליווי אישי ומתקיימות פעילויות העוסקות בצורכיהם החברתיים והרגשיים, עם דגש על העצמה חברתית.  

מקסום ההצלחה של התלמידים מבוסס על הקשר האישי של הרכז והמורים עם התלמידים, שבא לידי ביטוי באחריות משותפת ללמידה, בחיזוק תחושת המסוגלות האישית ובהצמחה של לומדים עצמאיים אשר לוקחים אחריות אישית על הלמידה שלהם. בנוסף, התכנית מזמנת אתגרים לימודיים הרלוונטיים לעולמו של התלמיד, וזאת על מנת להביא לידי ביטוי את כישוריו הן בתחום הלימודי והן בתחום החברתי. הראייה ההוליסטית של הלומד ועולמו והקשר עם ההורים הם המפתח להצלחה הלימודית, להעצמה החברתית ולשילובם בקהילה ובחברה הישראלית.

רשימת אירועים