לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

פרויקט תיאו"ד (תיעוד יהודי אתיופיה בדרכם לישראל), פל"א

פרויקט תיאו"ד (תיעוד יהודי אתיופיה בדרכם לישראל), פל"א

התכנית הייחודית הזו ביזמת הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל נולדה במטרה להעלות את המודעות ולהפיץ את סיפור עלייתם של יהודי אתיופיה לישראל באמצעות כתיבת ספר תיעודי המשמר את מורשת יהדות אתיופיה והנצחת סיפוריהם האישיים של העולים מהדור הוותיק. לצד מטרה נעלה זו הוצבו מטרות להשפעה ישירה על התלמידים המשתתפים בו כגון הגברת תחושת השייכות והגאווה של המשתתפים בפרויקט, העמקת הקשר הבין דורי של התלמידים עם הוריהם ובני משפחותיהם, העלאת המסוגלות האוריינית דרך מיומנויות כתיבה.

התכנית כוללת סדרה ארוכה של מפגשי העשרה בנושא עליית יהדות אתיופיה, הכנה וכתיבה של ראיון תיעודי, ימי סיור ומורשת, הכנת תוצרי למידה ועוד.

בסיומו של הפרויקט יצא ספר תיעוד יהדות אתיופיה ודרכה לישראל, פרי כתיבתם של תלמידי הפרויקט וסיפורם האמיץ של בני משפחותיהם. הספר יושק באירוע ארצי במעמד מרגש של התלמידים, הוריהם, מכובדי הקהילה ותומכי הפרויקט.