לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

חזון וייעוד

חזון. המחלקה להתחנכות ולמידה תתבסס כגוף מקצועי מוביל בפיתוח והטמעת תפיסות פדגוגיות חדשניות במגוון קהילות בחברה הישראלית, במטרה לחזק ולהעצים את הלומדים ולהתוות דרך לאחריות ומעורבות קהילתית לאורך מעגל החיים

ייעוד: למידה כערך בונה קהילה באמצעות ניהול ופיתוח תפיסות, תוכן, תכניות ותשתיות למידה התומכות במימוש שוויון הזדמנויות, מוביליות חברתית וצמצום פערים.


תפקידי המחלקה.

מטרות.
- ביסוס המחלקה כגוף מקצועי מפתח ומלווה מרכזים קהילתיים בתחום הלמיד, פיתוח תפיסות פדגוגיות חדשניות ובניית מודלים ותכניות ליבה בתפיסה קהילתית;
- קידום הצלחת הלומד בתחום החברתי, צמצום פערים חברתיים ולימודיים;
- הגדלת היקף מרחבי הלמידה בפריסה ארצית בדגש על פריפריה גיאוגרפית וחברתית.

יעדים:
- עידוד וקידום ביצוע הערכת אפקטיביות של מרחבי הלמידה;
- פיתוח יוזמות פנים וחוץ מחלקתיות לקידום תחום הלמידה;
- פיתוח מקצועי של צוות המחלקה וצוות ההוראה.