לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

שותפים

האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך

         האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך

 

האגף לקליטת תלמידים עולים, משרד החינוך

האגף לקליטת תלמידים עולים, משרד החינוך

 

משרד ירושלים ומורשת

                  משרד ירושלים ומורשת

 

משרד הכלכלה והתעשייה

           משרד הכלכלה והתעשייה

 

משרד העלייה והקליטה

                משרד העלייה והקליטה

 

 

קרן בלאושטיין

 

                    קרן בלאושטיין

 

קרן גילברט

                    קרן גילברט

 

קרן ג'ייקובס

                     קרן ג'ייקובס

 

רשת אורט ישראל

              רשת אורט ישראל

 

שירות התעסוקה

                      שירות התעסוקה

 

 

The National Project for the Ethiopian Community in Israel

The National Project for the Ethiopian Community in Israel

 

 לוגו ג'וינט ישראל – תבת

                 ג'וינט ישראל – תבת

 

קרן גנדיר

                               קרן גנדיר

 

קרן הזדמנות לקידום השירות האזרחי

       קרן הזדמנות לקידום השירות האזרחי

 

קרנות הביטוח הלאומי

                        קרנות הביטוח הלאומי

 

רשת השירות הלאומי-אזרחי

            רשת השירות הלאומי-אזרחי