לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

כתב עת

כתב העת "בראי המחקר" יוצא לאור 4 פעמים בשנה והוא משמש במה לנושאים חינוכיים אקטואליים מהעולם. המאמרים שמוצגים בכתב העת סוקרים מחקרים עדכניים וידע אקדמי בהקשר לנושאים הנבחרים. בנוסף, כתב העת משמש במה לחשיפה וללמידה של תחומי הליבה של האגף לתכנים ותכניות. 


לגיליונות כתב העת "בראי המחקר" - לחצו כאן