לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

תכנית מהל”ב - מידע נוסף

קהל היעד

קהל היעד העיקרי של מרכזי מהל"ב הוא רב-גילאי וכולל ילדים ובני הנוער, בגילאים שש עד 18, מהחברה היהודית והערבית, ביישובים שבהם פועלים המרכזים הקהילתיים, בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית.

 

מטרת על של התכנית 

צמצום פערים בחינוך והגדלת המוביליות החברתית, באמצעות מתן מענה לצרכים אותנטיים של קהילות לומדים בפריפריה של ישראל בתחום החינוך. 

 

מטרות התכנית בתחום הלמידה 

  • מיצוי הפוטנציאל האישי והלימודי של ילדים ובני הנוער.
  • למידה איכותית וחשיפה לתכנים מדעיים וטכנולוגיים מתקדמים.
  • ביסוס ההשכלה ולמידה כערך מוביל.
  • טיפוח מוטיבציה חיובית ללמידה.
  • חיזוק המסוגלות האישית והלימודית. 

 

מטרות התכנית בתחום האישי-חברתי 

  • ביסוס תחושת שייכות של משתתפי התכנית לקהילה ולזהות המקומית. 
  • מעורבות והתנדבות בקהילה. 

 

מידע נוסף על התכנית 

במרכזי מהל"ב מתקיימת למידה במגוון תחומים: אוריינות שפתית, אנגלית, מתמטיקה וחשיבה כמותית, ותחומי מדעים. הלמידה משלבת שימוש בטכנולוגיה מתקדמת. פרקטיקת ההוראה המרכזית היא למידה מבוססת פרויקטים, העוסקת בבעיות מהעולם האמיתי, בדגש על חקר, דיאלוג ותהליכי הערכה. המשתתפים מתכננים ומבצעים מיזמים קהילתיים, שהתוצר שלהם נותן מענה לצורך אותנטי בקהילה. ההתנסות של המשתתפים מתבססת גם על חיבור לשחקנים השונים בקהילה, תוך שימוש בנכסים המקומיים. 

 

עקרונות מרכזיים בתכנית 

  • קיום קשר רציף עם מערכת החינוך הפורמאלית: מחלקת חינוך ובתי ספר. 
  • הלמידה מתקיימת במרחב הקהילתי (עסקים, בית ספר, מרכז קהילתי, גן ציבורי וכד'). 
  • המלמדים הינם חברים שונים מהקהילה הפועלים כחבורת משימה חינוכית.