לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

תכנית פל”א - מידע נוסף

קהל היעד

1. עולים וילדי עולים שהגיעו לארץ בחמש עשרה השנים האחרונות, מהארצות הבאות: בוכרה, קווקז, גיאורגיה ומקרב קהילת בני מנשה.

2. עולים וילדי עולים, אשר טרם חלפו 10 שנים ממועד עלייתם ארצה, מכל ארצות המוצא, בפרט עולים יוצאי צרפת, אוקראינה ובלגיה.

3. תושבים חוזרים, אשר טרם חלפו שנתיים ממועד חזרתם ארצה

 

מטרת על של התכנית

רכישת השפה העברית וקידום הישגים לימודיים של בני נוער עולים ובני עולים, לזכאות לתעודת בגרות איכותית, למוביליות ושילוב חברתי בחברה הישראלית.

 

מטרות התכנית בתחום הלמידה

 • הקניית השפה העברית
 • שיפור של הישגים לימודיים
 • מעבר תלמידי חטיבת הביניים לתיכון עיוני/מדעי במסלול לבגרות
 • זכאות לתעודת בגרות איכותית
 • שינוי עמדות וחיזוק ערך הלמידה
 • טיפוח מוטיבציה חיובית ללמידה
 • צמצום תופעת הנשירה הסמויה והגלויה מבתי ספר

 

מטרות התכנית בתחום האישי והחברתי

 • חיזוק הזהות התרבותית והקהילתית
 • רכישה של כישורים בינאישיים וחברתיים
 • חיזוק תחושת המסוגלות האישית/חברתית
 • פעילות העשרה והרחבת עולם הידע של התלמידים
 • מעורבות בקהילה וחיזוק תחושת הזהות והשייכות לחברה הישראלית
 • מעורבות הורים בפעילות התכנית
 • מעורבות והתנדבות בקהילה
 • קידום המוטיבציה לשירות משמעותי בצה"ל

 

מידע נוסף על התכנית

עקרונות עבודה

1. למידה התנסותית וחווייתית - הלמידה בתכנית פל"א נתפסת כדרך לאינטראקציה עם העולם, שכתוצאה ממנה נבנה ידע על המציאות. ההתנסות הפעילה של הלומד מקדמת למידה משמעותית ומעמידה אותו במוקד התהליך הלימודי והחינוכי. הלומד מאמץ לתוך עולמו מידע כלשהו ומקנה למידע זה משמעות חדשה, בהתאם למבנה המושגי הקיים כבר בהכרתו. בסופו של התהליך, הופך הידע החדש (Knowledge) לחלק בלתי נפרד מן הלומד. כך מצטיירת בעיניו תמונת מציאות שנבנתה על ידו מנקודת מבטו, ולא כסכום של ידע או עובדות 'נכונות' ו'זרות' שהועברו אליו.

2. שיתוף פעולה עם בתי הספר - מפגש של החינוך הפורמאלי עם החינוך המשלים-הקשר עם הצוות המקצועי והחברתי של בתי הספר מהווה נדבך מרכזי בדפוסי העבודה של תכנית פל"א. ולכן רכז התכנית מקיים קשר מקצועי ואישי שוטף עם צוותי בתי הספר וזאת על מנת למקסם את הצלחת המשתתפים בתכנית. התכנית הלימודית נקבעת יחד עם צוות בתי הספר וכוללת מעקב והערכה של הישגי הלומדים יחד עם הערכה חברתית.

3. מעורבות חברתית-קהילתית - תכנית פל"א מאפשרת לפרט ולקבוצה לבטא את עצמם במרחב הציבורי- הקהילה, ובכך הם תורמים להתפתחות ערכית של הלומדים כאזרחים (לעתיד) מעורבים, שותפים ואכפתיים. הבירור הערכי של הלומדים נע במרחב שבין צורכיהם כפרט לצורכי הקבוצה/הקהילה, בין ההכרה בערכים לבין מימושם הלכה למעשה. במסגרת של הלמידה והמעורבות החברתית במרכז הלמידה מתנסים הלומדים במילוי תפקיד למען הזולת והקהילה. מעורבות של ילדים ובני נוער במרכז הלמידה ובחיי קהילתם מגבירה ומחזקת את תחושת אחריותם לגבי חובותיהם הן כלומדים והן כאזרחים צעירים, ומעודדת התנדבות בקהילה.