לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

עברית לילדי גן והורים עולים - מידע נוסף

קהל יעד

ילדים בגיל הגן, גילאי 4 – 6.

 

מטרות התכנית

  • לקדם למידה של מיומנויות אורייניות של השפה העברית בקרב ילדים עולים בגיל הגן יחד עם הוריהם.
  • לטפח את הקשר והאינטראקציה בין הורים לילדים באמצעות עידוד לאהבת ספר וקריאה בעברית.
  • לפתח את ההון התרבותי בקהילה באמצעות מעורבות הורים פעילה בלמידה חווייתית של השפה העברית עם ילדיהם.
  • לבסס תרבות למידה אוריינית בעברית והצמחה של ההון האנושי בקהילה.

 

מידע נוסף על התכנית

  • תוכן אורייני בעברית, הרלוונטי לעולמם וגילם של הילדים.
  • הלמידה של אוריינות השפה העברית משלבת מגוון דרכי הוראה חווייתיות, יצירתיות וגם כלים טכנולוגיים.
  • נושאי הלימוד של השפה העברית והפעילויות המגוונות מניעים את הילדים והוריהם ללמידה.
  • תכני הלימוד מעודדים ומניעים את הילדים להכיר בתועלת שבידיעת השפה העברית ללמידה להעשרה של ידע העולם שלהם.

 

מסגרת הפעילות

התכנית כוללת 2 מפגשים בשבוע, כל אחד מהמפגשים כולל 3 שעות אקדמיות, במהלך 32 שבועות.