לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

תכנית מענא - מידע נוסף

 

קהל יעד

צעירים המתנדבים לשירות אזרחי מהחברה הערבית והדרוזית.

 

מטרת על

לפתח מסוגלות אישית ותעסוקתית בקרב מתנדבי בוגרי השירות האזרחי, מהחברה הערבית והדרוזית.

 

מטרות התכנית

 • הקניית ידע ומיומנויות כהכוון לשכלה ובחירת קריירה
 • פיתוח מסוגלות אישית ותעסוקתית
 • יצירת מודעות ליכולות והאתגרים האישיים של המשתתפים וגיבוש תמונת עתיד
 • פיתוח מיומנויות וכישורים בינאישיים כאזרחים בוגרים בחברה
 • הכרות עם עולם התעסוקה
 • זהות ושייכות לחברה הישראלית

 

מטרות התכנית בתחום הלמידה 

 • בוגרי התכנית יכירו את תחום ההשכלה הגבוהה בישראל וחשיבותה ככלי למוביליות חברתית 
 • הכרות עם החסמים העומדים בפני צעירים מהחברה הערבית והדרוזית לגבי נגישות להשכלה גבוהה 
 • חשיפה ורכישת ידע לגבי כישורי חיים ותנאים נדרשים לקבלה ללימודים אקדמיים

 

מטרות התכנית בתחום האישי והחברתי

 • בוגרי התכנית יכירו בחשיבותה של מעורבות קהילתית 
 • בוגרי התכנית יאמינו בעצמם וביכולת שלהם לשנות ולהשפיע במסגרת הקהילה המקומית בחברה הערבית ובחברה הדרוזית 
 • בוגרי התכנית יכירו בכוחה של מנהיגות לחולל שינוי 

 

מידע נוסף על התכנית

מתודולוגיית הליווי של הצעירים המשתתפים בתכנית תכלול רפלקציה ועיבוד של התהליכים שבהם הם מתנסים, כישורים ומיומנויות שירכשו במהלך ההכשרה לגבי מסוגלות תעסוקתית. כל זאת מתוך מטרה לשפר את יכולותיהם וביצועיהם האישיים והחברתיים של משתתפי התכנית. תהליך ההכשרה השנתי של קבוצות המתנדבים מלווה על ידי מנחים לפיתוח אישי וקריירה.