לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

מסע אל היכולות והמשאבים, תכנית מענא

מסע אל היכולות והמשאבים, תכנית מענא

הכשרת 24 צעירות כסייפה להכוון לאקדמיה ולתעסוקה. במפגש זה יצאנו למסע לבחינת היכולות והמשאבים של הצעירות .הן עמדו על הנטיות, החסמים ואמונות מעכבות בהשגת החלום האקדמאי והתעסוקתי האישי. המפגש הועבר באופן חוויתי ובגיוון פעילויות על ידי מנחת פיתוח אישי וקריירה חולוד אבו-עראר.