לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

פורסם גיליון 18 של כתב העת "בראי המחקר" – נוירו-חינוך: הקשר בין הגוף, הנפש והדעת

מדוע חשוב לכרוך למידה עם פעילויות המערבות פעילות גופנית? מה השפעת הרגשות של הלומד על אפקטיביות של למידה?
מה זה בכלל "חשיבה רגשית"? כיצד ניתן לתרגם את הידע המצטבר בחקר המח לטובת תהליכים ופרקטיקה פדגוגית?
ואילו דילמות נובעות מהשילוב בין הדיסציפלינות השונות בתחום הנקרא נוירו-חינוך? בהמשך לכנס הלמידה השנתי "למידה בתלת ממד – על דעת, גוף ונפש",
מוקדש גיליון מס' 2 בשנת 2021, של כתב העת של המחלקה להתחנכות ולמידה,לקשר בין שלושת הממדים תוך דגש על חקר המח והשלכותיו על ההוראה-למידה.

לגיליון לחצו כאן