לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

חינוך

חינוך

אוכלוסיות מיוחדות

אוכלוסיות מיוחדות


אלימות בבתי ספר ובקרב בני נוער

אלימות בבתי ספר ובקרב בני נוער

  בנות מכות התמודדות נערות עם תוקפנות ביחסים בריונות בית ספרית והמיקרו-פוליטיקה של שיח הרכילות התנתקות מוסרית בקרב צופים בבריונות בית ספרית בריונים ...


הכנה לעולם התעסוקה

הכנה לעולם התעסוקה

חינוך לתעסוקה בעולם כינון זהות מקצועית ופיתוח קריירה  


הערכה ואבחונים

הערכה ואבחונים

  אלטרנטיבות אפשריות לשיטת הבחינות הנוכחית הערכה למען למידה הערכת יצירתיות בכיתת בית ספר השפעה שלילית של שיטת מבחנים קובעים על התלמידים השייכים ...


חינוך ואמנות

חינוך ואמנות

  ערך אסתטי ושיפוט אסתטי שילר ותפקיד האסתטיקה בחינוך מטפורה ככלי עבור חינוך בין תרבותי האזנה למוסיקה וחשיבה ביקורתית הפליאה, החוויה האסתטית וחינוך ...


חינוך וחברה

חינוך וחברה

הדרה במערכות חינוך חינוך ויחסי כוח מעורבות הורים חינוך ופוליטיקה חינוך וקהילה  


חינוך ומגדר

חינוך ומגדר

  פדגוגיה פמיניסטית מגדר, זהות ומערכת חינוך פמיניזם, מגדר וזהות במדינות מתפתחות  


חינוך למעורבות

חינוך למעורבות


חינוך למצוינות

חינוך למצוינות


חינוך מבוגרים וחינוך לאורך החיים

חינוך מבוגרים וחינוך לאורך החיים


חינוך משלים ובלתי פורמאלי

חינוך משלים ובלתי פורמאלי


מורה

מורה

היבטים רגשיים של עבודת המורה יחסי מורה-תלמיד מנטורים תודעת המורה  


מערכות חינוך בעולם

מערכות חינוך בעולם


קוריקולום ותחומי למידה

קוריקולום ותחומי למידה

אוריינות אינטרדיסציפלינריות גיאוגרפיה היסטוריה טכנולוגיה מדעים מיומנויות המאה ה-21 מתמטיקה קוריקולום שפה שנייה תרבות ואמנות  


תהליכי למידה

תהליכי למידה

אסטרטגיות הוראה ולמידה דיאלוג טווח ההתפתחות הקרובה למידה בקבוצות למידה חברתית ורגשית למידה מבוססת פרויקטים מוטיבציה תהליכים רפלקטיביים  


תיאוריות חינוך ותפיסות פדגוגיות

תיאוריות חינוך ותפיסות פדגוגיות

פדגוגיה ביקורתית וביקורת פוסט-מודרניזם וחינוך קונסטרוקטיביזם תיאוריה ופרקטיקה תפיסות פדגוגיות