לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

מהל”ב (מרכז השכלה, למידה בקהילה)

מהל”ב (מרכז השכלה, למידה בקהילה)

תיאור התכנית
מהל"ב (מרכז השכלה, למידה בקהילה) תכנית הפועלת במסגרת החינוך משלים במרכזים הקהילתיים של החברה למתנ"סים. מהל"ב מאפשר סביבה לימודית וחברתית שוויונית, המממשת את הפוטנציאל של כל לומד במרכז הלמידה, וזאת מתוך הבנה שחינוך, השכלה ולמידה מחזקים את חוסנה של הקהילה ובונים הון אנושי והון חברתי. הערכים המובילים של התכנית הם: קבלת האחר; מימוש עצמי; ומעורבות בקהילה. כל זאת, מתוך תפיסה רעיונית וגישה של צדק חברתי, הנותנת מענה לשונות רב-תרבותית. במרכז הלמידה מהל"ב פועלות מגוון של תכניות הנותנות מענה לצרכים הייחודיים של כל נער ונערה. כמו כן, ניתן דגש מיוחד לפיתוח תכניות לילדים ובני נוער מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, תוך שימת דגש גם על מצוינות לימודית וחברתית כאחד.

 

רשימת אירועים