לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

פל”א (פעילות לימודית אחרת)

פל”א (פעילות לימודית אחרת)

תכנית תגבור לימודי לתלמידים עולים, ילדי עולים ולתושבים חוזרים, בגילאים של חטיבת הביניים ושל החטיבה העליונה (ז' – י"ב), במסגרת של החינוך הלא-פורמלי, אחרי שעות הלימודים, הממומנת על ידי משרד העלייה והקליטה (אגף בכיר לקליטה בקהילה). התכנית שואפת לצמצם את הנשירה הגלויה והסמויה בקרב תלמידים מתקשים ומסייעת לבני נוער ברכישת השפה העברית, צמצום פערים לימודיים וקידום הישגיהם לשם זכאות לתעודת בגרות ותעודת בגרות איכותית. התכנית פועלת במרכזים קהילתיים ויישובים ברחבי הארץ. החברה למתנ"סים מפעילה את תכנית פל"א תחת חסותה של המחלקה להתחנכות ולמידה, החל משנת 1997 (ובמסגרת מכרז, משנת 2006). התכנית שואפת להעניק לעולים ובני עולים שוויון הזדמנות באמצעות תגבור לימודי, העשרה והעצמה חברתית. ה"אני מאמין" החינוכי של החברה למתנ"סים הוא שיש לאפשר לכל לומד הזדמנות למצות את הפוטנציאל הלימודי והאישי. תפיסה זו באה לידי ביטוי גם בתפיסת הלומד כמרקם אנושי מופלא וייחודי שיש לשלבו בחברה הישראלית מחד, וטיפוח ייחודיותו, מאידך. יחד עם זאת, הראייה ההוליסטית של הלומד ועולמו והקשר עם ההורים הם המפתח להצלחה לימודית ולהעצמה חברתית.  

הפעילות בתכנית כוללת 7 שעות למידה שבועיות במקצועות ליבה (שפה, מתמטיקה ואנגלית) ושעתיים נוספות לפעילות חברתית. בנוסף, בני הנוער לוקחים חלק בפעילויות ובאירועים הקהילתיים של המרכזים הקהילתיים. הלמידה בתכנית מתקיימת בקבוצות למידה קטנות של 9 תלמידים. התפיסה החינוכית של התכנית היא ש"כל תלמיד יכול" להצליח ולשפר את הישגיו הלימודים באמצעות תחושת שייכות ומשמעותיות המשלבת הוראה ו"למידה אחרת". ההורים מעורבים בתהליך הלמידה של הלומדים והם מהווים חלק אינטגרלי בפעילות החברתית. בנוסף, התכנית שמה דגש על חשיפת התלמידים לתחומים של תרבות, מורשת והיסטוריה של עם ישראל, ופועלת לחיזוק הקשר עם הקהילה והחברה בישראל.

הצוות המנהל והמנחה של התכנית, הרכזים וצוות ההוראה שמים דגש על הוראה ולמידה שמזמנת חוויה משמעותית, מאתגרת ומהנה לתלמידים ולצוות כאחד. מורי התכנית שמים דגש רב על מתן מענה לימודי דיפרנציאלי לצרכים המגוונים של התלמידים הן בתחומי השפה והן במקצועות הליבה. מקסום ההצלחה של התלמידים מבוסס על הקשר האישי של הרכז והמורים עם התלמידים, המתבטא  בתחושת אחריות משותפת ללמידה, בחיזוק תחושת המסוגלות האישית ובהצמחה של לומדים עצמאיים. בנוסף, התכנית מזמנת מעורבות חברתית והתנדבות בקהילה יחד עם רכישת כישורים בינאישיים המהווים נדבך חשוב בהתפתחות האישית של כל לומד.