לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

מצוינות בחברה הבדואית

מצוינות בחברה הבדואית

תכנית המצוינות בחברה הבדואית הוקמה בשנת 2005, במסגרת התכנית הלאומית לפיתוח הנגב של מדינת ישראל, מתוקף החלטת ממשלה. מטרת התכנית היא לצמצם פערים בין החברה הבדואית לבין האוכלוסייה הכללית באמצעות הגדלת מספר הסטודנטים שלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, במסלולי לימוד איכותיים (הנדסה, רפואה, עבודה סוציאלית, קלינאיות תקשורת); לשנות עמדות בתוך החברה הבדואית לגבי חשיבותה של השכלה גבוהה, כאמצעי למוביליות תעסוקתי וחברתית; ושינוי הדימוי של החברה הבדואית בקרב החברה הישראלית. התכנית פועלת בשבעה יישובים בדרום וכוללת תלמידי תיכון ט'– י"ב. תכנית הלמידה כוללת מקצועות מדעיים, אנגלית והכנה לבחינה הפסיכומטרית. התכנית כוללת גם העשרה חברתית, חשיפה והכנה לאקדמיה. התכנית מתקיימת בתום יום הלימודים ו/או בסופי שבוע ובחופשות, 8-6 שעות למידה בשבוע ושעתיים של פעילות חברתית הכוללת גם התנדבות בקהילה. משתתפי התכנית זוכים לתגבור לימודי הכולל: פיתוח חשיבה מתמטית, הכנה לקראת בגרות איכותית במתמטיקה ואנגלית, הכשרה בעברית מדוברת ודגש מיוחד על תכנים של מדע וטכנולוגיה. בנוסף, התכנית שמה דגש על חשיפה לאקדמיה ולתחומי לימוד שונים באמצעות סדנאות, ביקורים במוסדות אקדמיים, סיורים מודרכים למפעלים וחברות הייטק.