לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

צעירות אקטיביסטיות

צעירות אקטיביסטיות

 

תכנית לצעירות אקטיביסטיות בחברה הערבית

תכנית למיצוי הפוטנציאל האישי והעצמה של צעירות בחברה הערבית באמצעות מעורבות ואקטיביזם חברתי.

מטרת התכנית היא לחזק את הזהות האישית, הדימוי והביטחון העצמי של המשתתפות.

התכנית מבוססת על שלושה מעגלי פעולה: האני – הקבוצה – החברה/ והקהילה המקומית.

התכנית פועלת לחיזוק איכות הקשרים בין חברות הקבוצה, כקבוצת השתייכות, מתוך מטרה לחזק את הזיקה שלהן לקהילה המקומית.

פעילות התכנית מבוססת על עקרונות של "בינוי קהילה", מתוך תפיסה שהקהילה מהווה מקור עוצמה עבור הצעירות והצעירות מהוות גם נכס לקהילה המקומית.

התכנית בשיתוף קרנות הביטוח הלאומי וקרן גנדיר.