לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

מענא معنا

מענא معنا

 

תכנית מענא: אתנו מהתנדבות לקריירה למתנדבי השרות האזרחי בחברה הערבית והדרוזית

תכנית לפיתוח אישי ולבניית קריירה למתנדבי השרות האזרחי בחברה הערבית והדרוזית.

התכנית פותחה על ידי ג'וינט ישראל- תבת, ופועלת בשיתוף של הרשות לשרות אזרחי וקרן הזדמנות. התכנית פועלת בפריסה ארצית ומופעלת מקצועית על ידי חמישה גופים: החברה למתנ"סים, הזנק לעתיד, הנוער העובד והלומד, האגודה להתנדבות ומרכז מעשה. התכנית כוללת 600 משתתפים, שלרוב אינם בעלי הכשרה התנדבותית או מעורבות אזרחית. ולכן היא מהווה למעשה מסגרת הכשרה עבור צעירים מהחברה הערבית והדרוזית, השואפים להיות אזרחיים פעילים, מעורבים ועצמאיים הן לגבי חייהם האישיים והן לגבי המעורבות שלהם בחיים הקהילתיים.

במהלך ההכשרה, המשתתפים רוכשים ידע ומיומנויות לגבי תחומי תעסוקה והשכלה ולומדים להכיר את היכולות האישיות.

התכנית כוללת: 9 מפגשי הכשרה קבוצתיים, 3 מפגשים אישיים ואירוע שיא קהילתי. משתתפי התכנית מלווים על ידי רכז התכנית ויועצים לפיתוח קריירה ולהתפתחות אישית.